Hội chợ cuối tuần

 

Learn English & business skills!

 

 

Hội chợ tiếng Anh cuối tuần là sự kiện hàng tháng của Headstart mang lại cơ hội cho thành viên cộng đồng Headstart – Devi thực hành tiếng Anh trong môi trường tự nhiên, học các kỹ năng kinh doanh, hoạch định chiến lược. Đồng thời là cơ hội quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm của mình tới Cộng đồng 9000 thành viên của Headstart – Devi.

HEADSTART WEEKEND FAIR

Thời gian và địa điểm: 3PM – 9PM Thứ 7 31/03/2018; không gian “Nước Anh thu nhỏ” Headstart Cầu Giấy, 106 Hoàng Quốc Việt +300m [trong khuôn viên Everest School]

Những ai có thể tham gia? – Tất cả thành viên và bạn bè của Cộng Đồng [Bạn bè không phải là thành viên có thể tham gia cùng thành viên, phải qua đăng ký]

Đối với thành viên & bạn bè mở Shop bán hàng: Tất cả thành viên cộng đồng có thể đăng ký mở shop bán hàng qua mẫu đăng ký sau: ĐĂNG KÝ MỞ GIAN HÀNG